null

Finał dzielnicowego etapu XXII Edycji Bielańskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

"Nie bój się być wielkim człowiekiem, czyniąc małe rzeczy dla dobra słabszych"

17 lutego br., w Młodzieżowym Domu Kultury im. M. Gwizdek, odbyły się eliminacje, natomiast dzisiaj, 31 marca, w Urzędzie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, odbyła się Gala XXII Dzielnicowego Konkursu "Ośmiu Wspaniałych".

Wolontariat jest jedną z najbardziej twórczych metod wychowawczych młodego człowieka, dzięki któremu może on rozwijać swoje zainteresowania i predyspozycje w dziedzinie społecznej, a tym samym rozwijać swoją osobowość.

Uczestnicy zajęć w MDK są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

Wynikiem systematycznej i twórczej pracy wolontariuszy jest ich udział w konkursie "Ośmiu Wspaniałych". Są oni zrzeszeni w Bielańskiej Kapitule Klubów "Ośmiu" i osiągają bardzo wysokie wyniki, otrzymując tytuł "Wspaniałego Bielan" na etapie Dzielnicy, zaś w etapie eliminacji stołecznych otrzymują tytuł "Wspaniałego Warszawy". Z okazji obchodów Światowego Dnia Wolontariatu” przyznawane mają również tytuł "Wolontariusza Roku".

 

Nagrody laureatom wręczali Pani Poseł Joanna Fabisiak - pomysłodawczyni konkursu - oraz Burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz Mencina.

Po zapoznaniu się z dokonaniami uczestników Komisja przyznała:

Tytuł "Wspaniałego Bielan",

w kategorii szkół podstawowych:

 • Joanna Pogonowska - SP 77
 • Konstancja Porzycka - SP 77
 • Wiktoria Skórska - SP 80
 • Lena Nawrot - SP 293
 • Antonina Kocerka - SP 289
 • Adrian Kala - SP 223

w kategorii szkół ponadpodstawowych:

 • Kamil Biały - LII LO
 • Magdalena Sadowa - ZS 35
 • Angelika Andziak - Gim. 70
 • Jakub Matuszewski - ZS 119
 • Elizabet Azatyan - Gim. 73

 

Honorowy tytuł "Wspaniały Bielan" przyznano Pawłowi Zaborskiemu, członkowi Muzycznego Zespołu Integracyjnego "Brawo".

Tytuł "Wspaniały Klub Ośmiu", za działalność na rzecz innych, otrzymały kluby działające przy Szkole Podstawowej nr 223 i 289 oraz Zespole Szkół
nr 49.

Tytuł "Wspaniały Rodzic Wolontariusza", za szczególne działania na rzecz potrzebujących oraz wspieranie swojego dziecka w pracy na rzecz innych, otrzymała Pani Ewa Malesa-Skwarzyńska (rodzic SP 289).

Tytuł "Wspaniały Opiekun Wolontariatu" Komisja przyznała nauczycielom:

 • Małgorzacie Staszewskiej - ZS 119
 • Ewie Błachnio - SP 53
 • Wandzie Wołkowyckiej - SP 223
 • Piotrowi Dąbrowskiemu - SP 209

 

Skład jury:

 1. Zofia Gajewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania

 2. Aleksandra Ziach - Główny Specjalista Wydziału Oświaty i Wychowania

 3. Maria Pyszkiewicz - Dyrektor MDK im. M. Gwizdak

 4. Anna Piskorek Atys - Nauczyciel MDK

 5. Krystyna Raczkiewicz - Koordynator Bielańskiej Kapituły Klubów "Ośmiu'


***

Inspiracją rozpoczęcia Konkursu dla Pani Joanny Fabisiak w 1993 roku był znany western "Siedmiu Wspaniałych", którego bohaterowie przeciwstawiają się dyktatowi zła w małym meksykańskim miasteczku i zwyciężają. To proste przesłanie - wystarczy niewielu, by zmienić wiele - było pełne optymizmu i doskonale nawiązywało do założeń planowanego Konkursu. Celem jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia.

Należało więc znaleźć sposób upowszechnienia Konkursu. Dla Joanny Fabisiak, samorządowca, optymalną drogą jego realizacji wydawał się samorząd, co jak się okazało, było wyborem trafnym. Ustrój Warszawy zakładał wówczas funkcjonowanie siedmiu dzielnic-gmin. Było to dobre nawiązanie do filmu. Gdy jednak utworzono w stolicy ósmą gminę, konkurs został nazwany "Ośmiu Wspaniałych". Mimo tej korekty nazwy filmowej, przesłanie zawsze jest aktualne i zrozumiałe. Tak oto te dwie rzeczywistości samorządowa i filmowa, dobrze się uzupełniły i stworzyły nową atrakcyjną jakość.

Koncepcja Konkursu jest prosta. Każde miasto dokonuje wyboru, a następnie przedstawia całej Polsce swoją wspaniałą młodzież. Młodzi ludzie, zwyczajni, ale gotowi uśmiechnąć się życzliwie do nieżyczliwego, wytrwale dążący do celu, nawet "pod wiatr" - a tacy są właśnie wspaniali, gdy staną razem i wypowiedzą walkę: nihilizmowi, chamstwu, przemocy - zwyciężą jak owi bohaterowie westernu. Dzisiaj Konkurs organizowany jest w 85 miastach całej Polski. W 2002 roku po raz pierwszy reprezentacja Wspaniałych powiększyła się o przedstawicieli szkół podstawowych. Nagrodzona "Ósemeczka", choć nie może pochwalić się ani dorosłym wiekiem, ani słusznym wzrostem, ani wielkimi dokonaniami, z całą pewnością jednak imponuje hartem ducha i wrażliwością serca.