null

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury Przy Estrady otwarta!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Data 12 września 2003 roku zapewne trwale wpisze się w historię kultury Bielan, a przede wszystkim Wólki Węglowej. Tego dnia otwarto tak długo oczeki-waną filię Bielańskiego Ośrodka Kultury „Przy Estrady”

Jest to najdalej wysunięty na północ przyczółek kulturalny w Warszawie. Otwarcia placówki dokonał burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Cezary Pomarański i dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury Wanda Ścieżańska. Kierownictwo ośrodka powierzono pani Agacie Gąsiorowskiej.

W uroczystości wzięli udział m.in.: radni Rady Warszawy Ewa Śnieżanka i Wiesław Drzewiecki, przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany – Aleksander Kapłon oraz inni członkowie bielańskich władz samorządowych, a także przed-stawiciele Jednostki Samorządowej Wólki Węglowej z przewodniczącą Jadwigą Królak. Spotkanie rozpoczęła Msza św. koncelebrowana, podczas której śpiewał chór Wiwat.

Po poświęceniu, przez obecnych na spotkaniu księży, nowo otwartej placówki wystąpiła Kapela Warszawska Staśka Wielanka. Uczestnicy spotkania podkreślali ogromne znaczenie filii „Przy Estrady” dla okolicznych mieszkańców.

Informacje dotyczące programu zajęć i planowanych imprez dostępne są w filii Bielańskiego Ośrodka Kultury „Przy Estrady”, ul. Estrady 112, tel 835 54-44. Dojazd autobusem nr 110 i 701.