null

Festiwal Nauki na UKSW

Drukuj otwiera się w nowej karcie
nazwa, Kochanowskiego 22, Warszawa

Zapraszamy na organizowany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Festiwal Nauki”, poniżej załączamy harmonogram otwartych spotkań.

Tematyka: matematyka
Rachunek prawdopodobieństwa a handel akcjami 

Jak zarobić pieniądze bez ponoszenia ryzyka? Czy na rynku finansowym jest to prawdopodobne? Dlaczego instytucje finansowe tak chętnie zatrudniają matematyków?

Termin: 25 września – środa, godz. 18:00
Wykonawca: dr Tomasz Rogala
Miejsce spotkania: kampus Wóycickiego; budynek 21, sala 225

Tematyka: fizyka /nowe technologie
Mikroskop sił atomowych (AFM) w akcji 

Przeprowadzenie serii pomiarów połączone z omówieniem charakterystyk mikroskopu i własności badanych próbek. Pokażemy, jak pracują studenci i naukowcy w laboratorium fizycznym.

Termin: 23, 25, 27 września – poniedziałek, środa, piątek, godz. 17:00
Wykonawca: prof. Iaroslav Shopa
Miejsce spotkania: kampus Wóycickiego, budynek 24, sala 024

Świat niskich temperatur - doświadczenia z ciekłym azotem 

Ciekły azot to jedna z najchłodniejszych substancji na Ziemi - wrze w temperaturze minus 196 stopni. Takie właściwości sprawiają, że ma wielką moc w działaniu na otaczający nas świat.

Termin: 25 września – środa, godz. 18:00
Dodatkowe informacje: pokaz dla maksimum 20 osób; zgłoszenia pod adresem: promocja@uksw.edu.pl
Wykonawca: dr Paweł Pęczkowski, dr Serhiy Kobyakov, dr hab. Iaroslav Shopa
Miejsce spotkania: kampus Wóycickiego, budynek 24, sala 024

Tematyka: nauki humanistyczne
Między procesem twórczym a publikacją. Kulisy powstawania i edycji wybranych dzieł literackich 

Jak to się stało, że utwór na cześć cara stał się jedną z najpopularniejszych patriotycznych pieśni katolickich? Skąd się wzięły trzy wersje epilogu Pana Tadeusza? Rozwikłamy te i inne zagadki.

Termin: 22 września – niedziela, godz. 12:30
Wykonawca: dr Magdalena Bober-Jankowska, Koło Edytorstwa Naukowego „Kustosz”
Miejsce spotkania: kampus Dewajtis, nowy gmach, sala 302

Język polski nie jest trudny? Jak nauczyć cudzoziemca języka polskiego 

 Sposoby, techniki i chwyty stosowane w uczeniu języka polskiego cudzoziemców. Przykładowe zadania - ćwiczenia z egzaminów państwowych z polskiego.

Termin: 25 września – środa, godz. 17:00
Wykonawca: dr Agnieszka Karolczuk
Miejsce spotkania: kampus Dewajtis, nowy gmach, sala 302

Język polski – język zrozumiały – język poprawny 

Quiz poprawnościowy zawierający m.in. wyrazy i konstrukcje, które są w polszczyźnie stosunkowo nowe oraz używane środowiskowo.

Termin: 26 września – czwartek, godz. 17:00
Wykonawca: dr Agnieszka Karolczuk
Miejsce spotkania: kampus Dewajtis , nowy gmach, sala 302