null

Europejskie Dni Dziedzictwa

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

W 1992 roku z inicjatywy Rady Europy i pod patronatem Unii Europejskiej zorganizowane zostały po raz pierwszy Europejskie Dni Dziedzictwa (European Heritage Days). Koordynatorem obchodów była przez 6 lat Fundacja Króla Baudouina z Brukseli natomiast od dwóch lat funkcję tę pełni Centro National de Cultura w Lizbonie.

Polska w tym projekcie uczestniczy od 1993 roku. W tym roku nasz kraj uczestniczy po raz 10 jako jeden z 47 państw europejskich.

Europejskie Dni Dziedzictwa mają za zadanie zwrócić uwagę na wartość zabytków i potrzebę ich ochrony poprzez udostępnienie zabytków i innych dóbr kultury - na co dzień niedostępnych albo, których zwiedzanie wiąże się z opłatami - bezpłatnie. Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa odbędą się w dniach 20 – 21 września a ich koordynatorem jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków wraz z Departamentem Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury. W organizację programu Europejskich Dni Dziedzictwa włączają się muzea, galerie, kulturalne organizacje społeczne a także władze samorządowe. W ramach dni dziedzictwa istnieje możliwość bezpłatnego zwiedzania ekspozycji przygotowanych m.in. przez Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy.

Szczegółowe informacje dotyczące programu na Mazowszu można uzyskać w Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa, ul. Szwoleżerów 9, tel. 628-48-41, 629-37-91.

W Europejskich Dniach Dziedzictwa uczestniczy również Dzielnica Bielany. Zależy nam na przypomnieniu naszym mieszkańcom tych obiektów historycznych - szeroko pojętej kultury materialnej - które nie są zbyt znane, a zasługują na popularyzację.

W dniu 20 września w Klubie Mieszkańców Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chomiczówka” przy ul. Pabla Nerudy odbędzie się prelekcja pt.” Twierdza Warszawa – historia i problematyka konserwatorska” po wykładzie planujemy zwiedzanie najbliżej położonego fortu tzw. Fortu II Wawrzyszew. W dniu następnym tj. 21 września (niedziela) o godz. 12.00 zapraszamy mieszkańców Bielan do zwiedzania zespołu pokamedulskiego przy ul. Dewajtis 3. Ksiądz Michał Janocha i ksiądz Wojciech Drozdowicz oprowadzać będą zainteresowanych po kościele, podziemiach, skarbczyku oraz założeniu zakonu Kamedułów.

Ze względów organizacyjnych osoby, które chcą uczestniczyć w bielańskim programie Europejskich Dni Dziedzictwa proszone są o kontakt z Wydziałem Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy tel. 669-01-78.