null

EKOPIKNIK - 15 czerwca

Drukuj otwiera się w nowej karcie
5 czerwca 2019 r. został oficjalnie zainaugurowany Warszawski Miesiąc Recyklingu (WMR) podczas którego odbędzie się cykl wydarzeń informacyjno-edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców.
 
Celem WMR jest promowanie podejścia R3 REDUCE – REUSE – RECYCLE, czyli: ogranicz (ilość wytwarzanych odpadów) – użyj ponownie (nie wyrzucaj przedmiotów, które mogą być jeszcze użyte) – przetwórz (odpady – w tym bioodpady – stają się zasobem).
 
Podczas czerwcowych wydarzeń organizowanych przez Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi wyróżniamy:
EKOPIKNIK skierowany do szerokiej grupy mieszkańców Warszawy,
spotkanie europejskiego konsorcjum wraz z sesjami szkoleniowymi projektu URBANREC dla przedstawicieli przemysłu, samorządów oraz administracji publicznej,
międzynarodową konferencję pn. Społeczna akceptacja nowych systemów gospodarki odpadami komunalnymi: budowanie świadomości i zaangażowania mieszkańców, która odbędzie się w ramach projektu COLLECTORS.
 
W czasie WMR miasto stołeczne Warszawa przystąpi także do Koalicji 5 frakcji. Podpisanie deklaracji członkowskiej będzie miało miejsce podczas EKOPIKNIKU.
 
 
EKOPIKNIK (15 czerwca, 12:00 – 18:00, Park Świętokrzyski, obok Pałacu Kultury i Nauki)
 
15 czerwca 2019 r. odbędzie się kolejna – trzecia już – edycja EKOPIKNIKU, pełnej atrakcji dla całych rodzin imprezy o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym, która poświęcona będzie: promowaniu wśród mieszkańców Warszawy odpowiedzialnych postaw konsumenckich, nowym zasadom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, idei niemarnowania żywności. W tym roku szczególny akcent kładziemy na frakcję bioodpadów, dlatego w programie wydarzenia nie zabraknie warsztatów z biokompostowania.
 
Do współtworzenia wydarzenia m.st. Warszawa zaprosiło stowarzyszenia, fundacje, a także innych partnerów na co dzień zajmujących się tematem edukacji ekologicznej, dzięki którym uczestnicy pikniku będą mogli brać udział w licznych aktywnościach. Podczas wydarzenia odbędą się m.in.: wielkoformatowe gry edukacyjne, atrakcje dla najmłodszych, warsztaty upcyklingowe, pokazy oraz warsztaty kulinarne dla dorosłych oraz dzieci, gra terenowa oraz liczne konkursy z nagrodami.
 
Dzięki licznym aktywnościom mieszkańcy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, niemarnowania żywności oraz dowiedzieć się, jak w swoich gospodarstwach domowych zapobiegać powstawaniu odpadów.
 
Na mieszkańców czeka również strefa gastronomiczna oraz strefa rekreacji, która – w myśl idei pikniku – także promuje rozwiązania upcyklingowe.
 
Mając na uwadze dbałość o minimalizację negatywnego wpływu na środowisko, tegoroczna edycja EKOPIKNIKU będzie odbywać się w standardzie tzw. „zielonego wydarzenia” (ograniczenie wytwarzanych odpadów, niekorzystanie z produktów jednorazowych, zminimalizowanie wykorzystania drukowanych materiałów promocyjnych).
 
Program EKOPIKNIKU będzie dostępny na bieżąco w oficjalnym wydarzeniu na Facebooku: EkoPiknik2019
 
Data: 15 czerwca 2019 r.
Godz. 12.00-18.00
Miejsce: Park Świętokrzyski, obok Pałacu Kultury i Nauki