null

Dyżury Radnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W czerwcowym numerze „Naszych Bielan” 6/218 na stronie 20 wystąpiły błędy w datach dyżurów radnych okręgu nr II (Osiedla: Piaski, Olszyna). Poniżej podajemy prawidłowe daty dyżurów radnych.

  1. Wojciech Borkowski – PO, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 16.00-17.00 – 4,18 lipca i 29 sierpnia.
  2. Emilia Katarzyna Romanik – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Biblioteka Publiczna ul. Duracza 19, I piętro sala konferencyjna, godz. 15.00-16.00, po uprzednim kontakcie telefonicznym: tel. 517 170 751, twoja.radna@gmail.com.
  3. Natalia Krupa – PO, Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej, Komisji Oświaty oraz Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
  4. Szczepan Szczepański – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Przychodnia Medycyny Rodzinnej AWF, ul. Marymoncka 34, pok. 26, g. 13.00-14.00 – 11 lipca i 8 sierpnia.
  5. Ryszard Zakrzewski – PiS, Członek Komisji Mieszkaniowej, Komisji Oświaty oraz Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 6 lipca i 31 sierpnia.

Za powstałe błędy przepraszamy.