null

Dyskusje ogólnodzielnicowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W poniedziałek 9 marca odbyła się pierwsza dyskusja na temat złożonych projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2016. Licznie przybyli pomysłodawcy, mogli zaprezentować swoje pomysły szerszemu gronu. Na spotkaniu tym omawiano tylko projekty dotyczące całej dzielnicy - ogólnodzielnicowe.

Kolejne planowane spotkanie z pomysłodawcami i mieszkańcami odbędzie się 12 marca w Bielańskim Ośrodku Kultury. To tematem przewodnim będą projekty złożone w obszarze V czyli Placówka, Radiowo, Wólka Węglowa i Wawrzyszew