null

Dostęp do planów zagospodarowania przestrzennego Bielan

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Łatwo dostępne plany zagospodarowania przestrzennego Bielan są dostępne od dziś na naszej stronie internetowej. Każdy mieszkaniec lub inwestor może skorzystać z prostej formy zapoznania się z możliwościami zagospodarowania swojej nieruchomości, albo tylko sprawdzenia, czy na danym terenie obowiązuje plan miejscowy. Wyszukiwanie działki jest możliwe na cztery sposoby: po wpisaniu obrębu i numeru działki, po wpisaniu ulicy, po wybraniu nazwy planu miejscowego lub wpisaniu współrzędnych. Informacja o przeznaczeniu działki będzie też pomocna dla osób składających projekty do budżetu partycypacyjnego.

Projektodawca może sam sprawdzić, czy jego wniosek nie zostanie odrzucony np. z uwagi na niezgodność inwestycji z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

http://dzielnicabielany.e-mapa.net/