null

Doktorat honoris causa dla ks. Kard. Angelo Sodano

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W środę 18 czerwca br. sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej ks. Kard. Angelo Sodano otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ks. Kard. Angelo Sodano jest jednym z najbliższychwspółpracowników Ojca Świętego Jana Pawła II. Od 1991 r. odpowiedzialnyjest za politykę zagraniczną Stolicy Apostolskiej.

Uchwałę Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych orazSenatu UKSW odczytał ks. prof. dr hab. Henryk Skowroński, a laudacjęwygłosił ks. prof. dr hab. Helmut Juros. Podczas uroczystości sekretarzstanu Stolicy Apostolskiej wygłosił wykład pt.: „Stolica Apostolska wewspólnocie międzynarodowej”