null

Dofinansowanie dla osób kwaterujących obywateli Ukrainy bez nr PESEL

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo,

informujemy, że w okresie od 1 do 14 lipca podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, obejmujące okres przed 30 kwietnia 2022 r.

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/608

Wnioski złożone po terminie, nie będą brane pod uwagę.