null

Dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni w 2019 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza, że 30 kwietnia 2019 r. uruchomiony zostanie dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni w 2019 r. w ramach uchwały nr X/197/2019 Rady m.st. Warszawy z 28.03.2019 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Miejsce składania wniosków: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XIX, pokoje 1913, 1914, 1922, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 30 kwietnia do 30 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 443 25 60, 22 443 25 74, 22 443 25 77, 22 443 25 86, 22 443 25 92.

Zasady udzielania dotacji oraz formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej:

  • Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl/bos Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
  • http://zielona.um.warszawa.pl/dotacje

Załączniki: