null

Delegacja szkoły litewskiej na Bielanach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 21 sierpnia br. w "Dworku i Ogrodzie" na Młocinach odbyło się spotkanie władz Gminy z delegacją z Wilna. Inicjatorem spotkania była firma "Valdemar Cieślak", która zaprosiła na swój koszt przedstawicieli szkoły.

Delegacja ze szkoły wileńskiej, z dzielnicy Jerusales - Kalwaria reprezentowana była przez: pana Algimantasa Janušonisa- dyrektora szkoły, panią Laimę Veličkiene- z-cę dyrektora, panią Liongine Bogdanowič- nauczycielkę.

Językiem wykładowym w zaproszonej szkole- Jerozolimskiej Szkole Średniej jest język polski, a uczące się w niej dzieci pochodzą zarówno z polskich, jak i litewskich rodzin. Dzieciom, szczególnie z klas polskich, bardzo zależy na poznawaniu Polski, Polaków i naszej kultury.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Pan Stanisław Markiewicz- Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jarosław Kaniewski- Z-ca Burmistrza, Pani Jolanta Wójcikiewicz- Członek Zarządu oraz gospodarze spotkania- Państwo Hanna i Waldemar Cieślakowie.

W trakcie spotkania omawiano m.in. możliwości współpracy i wymiany młodzieży pomiędzy szkołą wileńską i szkołami bielańskimi.W dniu 22 sierpnia br. delegacja spotkała się z Panem Ryszardem Ładyńskim- Dyrektorem XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego.

Wizyta Litwinów stała się początkiem realizacji programu, którego celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy Gminą Warszawa-Bielany a Dzielnicą Vilno Jerusales - Kalwaria, szkołami ogólnokształcącymi, jak również ustanowieniem biura informacyjno - handlowego, które będzie obsługiwało program promocji bielańskich firm na terenie Litwy.

Warszawskie spotkanie władz Gminy i delegacji z Wilna doprowadziło do ustalenia terminu roboczego spotkania w Wilnie mającego za zadanie realizację założonego celu.