null

Czad zabija

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Tlenek węgla, zwany potocznie czadem, jest gazem bardzo niebezpiecznym i niewyczuwalnym przez człowieka. Powstaje podczas procesu spalania gazu, paliw płynnych i stałych. Jest bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku. Blokuje dostęp tlenu do organizmu, ponieważ łatwiej niż tlen łączy się z hemoglobiną.


Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera kilkadziesiąt osób.

Do najważniejszych objawów zatrucia tlenkiem węgla należą: ból głowy, zaburzenia koncentracji, zawroty głowy, wymioty, konwulsje, drgawki, utrata przytomności, zaburzenia tętna i zwolniony oddech.

Zagrożenie zatruciami tlenkiem węgla wzrasta w okresie jesienno-zimowym. Jest to związanie przede wszystkim z „sezonem grzewczym”. Przyczyną zatrucia czadem w większości przypadków są wadliwe lub niesprawne urządzenia grzewcze, niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych, niesprawne przewody kominowe w budynków oraz niedrożna wentylacja pomieszczeń.

Aby zminimalizować ryzyko zatrucia czadem należy przeprowadzać kontrole szczelności przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Warto również samemu systematycznie sprawdzać ciąg  powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do kratki wentylacyjnej. Pod żadnym pozorem nie wolno zaklejać lub zasłaniać kratek wentylacyjnych. W przypadku urządzeń grzewczych, kuchenek i piecyków gazowych warto sprawdzić, czy są sprawne i używane zgodnie z instrukcją.

Niezależnie od powyższego warto często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w piecyki gazowe). Jeśli jest to możliwe, warto również zapewnić w mieszkaniu nawet niewielki dopływ świeżego powietrza np. poprzez rozszczelnienie okien.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i pozostałych domowników można zainstalować czujniki alarmowe wykrywające tlenek węgla w pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania.

Gdyby jednak, mimo zastosowania się do powyższych zasad bezpieczeństwa, doszło do zaobserwowania objawów zatrucia czadem takich jak duszności, ból i zawroty głowy, nudności, należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie oraz zasięgnąć porady lekarskiej.

Każdego roku w Polsce z powodu zatrucia czadem umiera ponad 100 osób, a blisko 2 tys. ulega podtruciu.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie http://www.straz.pl/badz-bezpieczny/czad-cichy-zabojcaoraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:35885.