null

Co zrobić, jeśli nie dostałeś/nie dostałaś się do wybranej szkoły? Jak znaleźć miejsce w rekrutacji uzupełniającej?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

16 lipca ogłoszone zostaną listy uczniów zakwalifikowanych – i niezakwalifikowanych – do warszawskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Zakwalifikowani mają obowiązek do 24 lipca dostarczyć oryginał świadectwa oraz zaświadczenia o zdanym egzaminie (ósmoklasisty lub gimnazjalnym).

A co mają zrobić osoby, które nie zakwalifikują się w pierwszym etapie rekrutacji? Oto wskazówki – krok po kroku:

1.  Poszukaj w elektronicznym systemie rekrutacyjnym https://warszawa.edu.com.pl/ informacji o szkołach, w których są jeszcze wolne miejsca. Wykaz szkół będzie dostępny w czwartek 25 lipca od godz. 15.00.

2.WAŻNE! W rekrutacji uzupełniającej nie korzystasz już z elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Podania o przyjęcie do nowych szkół należy składać w formie papierowej - druki znajdziesz na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

3. Przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły możesz umówić się na indywidualne spotkanie
z doradcą zawodowym, który pomoże określić plan działania dopasowany do Twoich potrzeb
i predyspozycji. Spotkania takie odbywać się będą na Starówce od 26 do 28 lipca (od piątku do niedzieli) w siedzibie samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4. Zapisy pod adresem http://crdz.wcies.edu.pl/index.php/indywidualne-konsultacje-z-doradcami-zawodowymi rozpoczną się w poniedziałek 22 lipca.

 

4. Jeśli chcesz wybrać w szkole oddział dwujęzyczny/międzynarodowy/wstępny/sportowy/mistrzostwa sportowego, a nie przystąpiłeś jeszcze do sprawdzianu kompetencji/predyspozycji językowych lub sprawnościowego, możesz to zrobić od środy 31 lipca do piątku 2 sierpnia. O terminie sprawdzianu dowiesz się w szkole, do której chcesz aplikować.

5. WAŻNE! Wraz z podaniem składanym w wybranej szkole dołącz kopie:

  • a. świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej;
  • b. zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty;
  • c.  dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów dodatkowych.

6.       Możesz złożyć podania do każdej szkoły, która Cię interesuje, ale masz na to tylko 3 dni robocze, czyli od piątku 26 lipca - od godz. 8.00, do wtorku 30 lipca - do godz. 12.00. O przyjęciu do nowej szkoły decyduje liczba Twoich punktów, a nie kolejność zgłoszeń – nie musisz się więc spieszyć i składać wszystkie podania w piątek rano.

7.  Jeśli chcesz wybrać szkołę zawodową - technikum lub branżową szkołę I stopnia -  
to w dniach od 26 lipca godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00 oraz od 19 sierpnia od godz. 12.00
do 21 sierpnia do godz. 16.00  weź ze szkoły, do której chcesz się dostać, skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Wykaz przychodni, w których można wykonać badania jest dostępny na stronie: https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/21671_wykaz-podmiotow-wykonujacych

8. W poniedziałek 19 sierpnia o godz. 12.00 sprawdź w wybranych przez siebie szkołach, na jakiej liście się znalazłeś: na liście kandydatów zakwalifikowanych czy na liście kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.

9.Jeśli się zakwalifikujesz, to do wtorku 27 sierpnia do godz. 16.00 musisz złożyć w szkole oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego. To będzie potwierdzenie Twojej woli podjęcia nauki w wybranej szkole.

10.  W środę 28 sierpnia o godz. 10.00. szkolne komisje rekrutacyjne wywieszą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym. Sprawdź, czy jesteś na liście przyjętych kandydatów.

POWODZENIA!

Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji poszukaj ich na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/21700_harmonogram-rekrutacji