null

Chcesz zrobić coś w swojej okolicy?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy Miasta z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania określonych zadań na rzecz społeczności lokalnej. Przygotowujemy właśnie zapisy regulujące zasady tej współpracy w Warszawie. Podstawowe założenia dotyczące inicjatywy lokalnej określone są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wnioski o realizację inicjatywy lokalnej mogą składać mieszkańcy lub reprezentujące ich podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej powinna określić Rada m.st. Warszawy w drodze uchwały. Tryb rozpatrywania i realizacji wniosków zostanie określony w zarządzeniu Prezydenta Miasta.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy oraz projektu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy, dotyczących inicjatywy lokalnej.

Zapoznaj się z projektem uchwały oraz projektem zarządzenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat inicjatywy lokalnej, wejdź tutaj.

Zależy nam na wypracowaniu dokumentów możliwie odpowiadających oczekiwaniu społecznemu. Serdecznie zachęcamy zatem do zgłaszania uwag i sugestii.

Po przyjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwała będzie stanowiła akt prawa miejscowego, którego odbiorcami będą wszyscy mieszkańcy Warszawy.

Miej wpływ, na ostateczną treść dokumentów dotyczących inicjatywy lokalnej! Wypowiedz się!

Forma

Do 29 marca 2013 r. zgłoś uwagi, korzystając z jednego z poniższych sposobów:

 • wpisując swoje propozycje pod konkretnymi paragrafami uchwały lub zarządzenia – linki znajdziesz poniżej
 • w formie ogólnych komentarzy lub pytań na FORUM – link również poniżej
 • e-mailem konsultacje@um.warszawa.pl
 • pocztą na adres: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa (z dopiskiem „inicjatywa lokalna”)
 • w punkcie konsultacyjnym, działającym od 4 do 29 marca
  we wtorki, między 17.00 a 19.00
  w czwartki, między 10.00 a 12.00
  w Warsztacie przy pl. Konstytucji 4
 • w trakcie spotkania konsultacyjnego:
  14 marca (czwartek), godz. 18.00 (do 20.00)
  19 marca (wtorek), godz. 18.00 (do 20.00)
  w Warsztacie przy pl. Konstytucji 4

Serdecznie zachęcamy do udziału w konsultacjach!

Szczegóły na http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/czy-wiesz-ze-swoj-pomysl-na-lokalne-dzialanie-mozesz-zrealizowac-wspolnie-z-miastem.