null

Centrum Małego Dziecka i Rodziny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Warszawie ruszyło Centrum Małego Dziecka i Rodziny uruchomione przez EZRA UKSW – organizację, która wdraża nowy model opieki dzieci, młodzieży i ich rodzin z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Centrum na Żoliborzu realizuje model WWR – wczesnego wspomagania rodziny, który szczególny nacisk kładzie na budowanie więzi rodzica z dzieckiem.

Celem działań podejmowanych w ramach współczesnej koncepcji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR) skoncentrowanego na rodzinie jest wzmacnianie kompetencji rodziców, tworzenie warunków, które umożliwią im budowanie wiary we własne możliwości i skuteczności we wspieraniu rozwoju dziecka. Z takiego założenia wychodzi EZRA UKSW – organizacja, która otwiera w Warszawie pierwsze Centrum Małego Dziecka i Rodziny, oferujące nieodpłatne wsparcie psychologiczno-psychoterapeutyczne dla dzieci do lat 3 i ich rodzin.

Więcej informacji na stronie: https://media.neuron.pl/klienci/3776/pr/613212/centrum-malego-dziecka-i-rodziny-w-warszawie-gotowe-do-niesienia-pomocy-rodzinom