null

Budżet partycypacyjny na rok 2016

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przed nami druga edycja budżetu partycypacyjnego na rok 2016. Na Bielanach powołany został dzielnicowy Zespół ds. budżetu partycypacyjnego. Jego zadaniem będzie wypracowywanie szczegółowych zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy, monitorowanie i wspieranie przebiegu budżetu. Jedną z kluczowych decyzji, jaką podjął Zespół na ostatnim posiedzeniu, jest podział Bielan na pięć obszarów terytorialnych oraz podział środków finansowych na poszczególne obszary. W pierwszej edycji nie było takiego podziału i ogólna kwota przepadała na wszystkie projekty.

W budżecie partycypacyjnym na rok 2016 kwota 3.389.365 zł będzie proporcjonalnie podzielona: 25% z ogólnej kwoty na projekty ogólnodzielnicowe, 75% na pięć obszarów, co daje nam po 15% na każdy z obszarów. Podział na obszary terytorialne jest analogiczny jak podział na okręgi wyborcze.

Po nowym roku, budżet partycypacyjny wchodzi w kolejną fazę. W tej edycji położony zostanie większy nacisk na dyskusje z mieszkańcami, zarówno nad potrzebami rozwojowymi dzielnicy, jak i nad złożonymi projektami. Zorganizowane zostaną spotkania podczas, których mieszkańcy, będą mogli wyrażać swoje opinie. Dyskusje będą również toczyły się na specjalnym forum internetowym, które ruszy na początku przyszłego roku.

Poniżej przedstawiamy harmonogram prac, który będzie obowiązywał w roku 2015.
 

do 16 stycznia dyskusja mieszkańców na temat priorytetów rozwojowych dzielnic
od 17 stycznia do 17 lutego zgłaszanie projektów
od 18 lutego do 15 marca publiczne dyskusje mieszkańców na temat zgłoszonych projektów
od 16 marca do 23 marca weryfikacja ogólna zgłoszonych projektów
od 24 marca do 1 kwietnia wybór projektów do etapu weryfikacji szczegółowej (etap preselekcji)
od 2 kwietnia do 22 maja weryfikacja szczegółowa
od 25 maja do 29 maja przygotowywanie przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (CKS) list zweryfikowanych projektów
do 2 czerwca losowanie kolejności projektów na listach
od 3 czerwca do 15 czerwca spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców
od 16 czerwca do 26 czerwca głosowanie mieszkańców na projekty
do 10 lipca ogłoszenie listy projektów do realizacji

Katarzyna Białczyk