null

Budżet Partycypacyjny 2020. Kiedy? Co? I jak?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Drodzy Mieszkańcy!
Jak już zdążyliście zauważyć kolejna 6 edycja budżetu partycypacyjnego na rok 2020 rozpocznie się później niż dotychczasowe edycje.

Późniejszy start budżetu partycypacyjnego jest m.in. konsekwencją obowiązywania nowych przepisów regulujących budżety obywatelskie w miastach na prawach powiatu. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wymaga, aby zasady kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego zostały przyjęte przez Radę Miasta nowej kadencji.

W związku z tym, nie są znane jeszcze terminy poszczególnych etapów nowej edycji budżetu partycypacyjnego. Dokładny harmonogram będzie znany po przyjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały ws. zasad przeprowadzania budżetu partycypacyjnego. Jeżeli nastąpi to w styczniu, to rozpoczęcie etapu zgłaszania pomysłów w nowej edycji planowane jest na marzec br.

Informacje o zmianach będą zamieszczone na bieżąco tutaj oraz na naszym profilu Budżet Partycypacyjny Dzielnicy Bielany.