null

BioBlitz w Parku Olszyna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

BioBlitz to akcja przyrodnicza polegająca na jednoczesnym poszukiwaniu jak największej liczby gatunków roślin i zwierząt, przy udziale ekspertów, wolontariuszy i mieszkańców. BioBlitze bywają organizowane w parkach i rezerwatach położonych w obrębie lub w pobliżu miast po to, aby uzyskać chociaż częściową wiedzę o występujących tu gatunkach, aby możliwie wiele osób mogło nauczyć się odkrywać, rozpoznawać i obserwować rośliny i zwierzęta. Dzięki temu przyroda w naszym otoczeniu przestaje być bezimienna, a my możemy rozbudzić ciekawość i wrażliwość na życie biologiczne wokół nas. Wyniki takich badań mają także wpływ na projektowanie i zarządzanie lokalnymi terenami zieleni.

W Warszawie do tej pory zrealizowano BioBlitze m.in. dla Parku Akcji Burza i Kopca Powstania Warszawskiego, dla parku Fosa i Stoki Cytadeli oraz dla parku Dolinka Służewiecka.

3 SIERPNIA / SOBOTA

ZAPRASZAMY NA SPACERY w poszukiwaniu:

 • SSAKÓW - spacer z teriologiem, godz. 10.00
 • CHRZĄSZCZY - spacer z entomologiem,godz. 10.00 (przydadzą się lupy)
 • PAJĄKÓW - spacer z arachnologiem,godz. 10.00 (przydadzą się lupy)
 • MOTYLI DZIENNYCH – spacer z lepidopterologiem, godz. 10.00
 • PTAKÓW - spacer z ornitologiem, godz. 10.00 (przydadzą się lornetki)
 • WZORCÓW UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI - spacer z architektem krajobrazu, godz. 10.00
 • OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH - spacer z entomologiem,godz. 13 (przydadzą się lupy)
 • PŁAZÓW I GADÓW - spacer z herpetologiem,godz. 13.00
 • MOTYLI NOCNYCH – spacer z lepidopterologiem, godz. 20.00
 • NIETOPERZY - spacer z chiropterologiem, godz. 20.00 (o zachodzie słońca)

start przy studni oligoceńskiej ul. Gąbińska / każdy spacer trwa ok. 2-4 h

4 SIERPNIA/ NIEDZIELA

ZAPRASZAMY NA SPACERY w poszukiwaniu:

 • POROSTÓW - spacer z lichenologiem,godz. 10.00 (przydadzą się lupy)
 • ROŚLIN I ZBIOROWISK ROŚLINNYCH - spacer z botanikiem i fitosocjologiem, godz. 10.00
 • OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH - spacer z entomologiem, godz. 10.00 (przydadzą się lupy)
 • PŁAZÓW I GADÓW - spacer z herpetologiem,godz. 10.00
 • ORGANIZMÓW W ŚRODOWISKU WODNYM -  spacer z hydrobiologiem, godz. 10.00 (przydadzą się lupy)
 • WZORCÓW UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI -  spacer z architektem krajobrazu, godz. 10.00

start przy studni oligoceńskiej ul. Gąbińska / każdy spacer trwa ok. 2-4 h

WSTĘP WOLNY!

Załączniki: