null

Bielański Plan Rozwoju Kultury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Po ponad roku intensywnych spotkań i warsztatów powstał Bielański Plan Rozwoju Kultury – dokument, który ma pomóc kształtować politykę kulturalną na Bielanach.

Bielański Plan Rozwoju Kultury ma być drogowskazem, z którego skorzystają osoby projektujące działania kulturalne m.in. pracownicy samorządowi, pracownicy Bielańskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej im. St. Staszica. Miał on być w zamierzeniu dostosowany do uwarunkowań, z którymi mamy do czynienia w dzielnicy, ale również nawiązujący do ważnych dokumentów miejskich wyznaczających politykę kulturalną Warszawy takich, jak „Miasto kultury i obywateli, Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020”. Dlatego do współpracy przy tworzeniu planu zaproszono Martę Lewandowską – współzałożycielkę Fundacji Kultury Dialogu, członkinię Warszawskiej Rady Działalności i Pożytku Publicznego i Zespołu Sterującego Programem Rozwoju współpracy m.st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych do 2020 roku. Nad planem pracowały osoby zaangażowane w tworzenie kultury na Bielanach na co dzień oraz młodzież, bielańscy artyści i przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Warszawy.

- Odbyliśmy szereg spotkań, dzięki którym wyłoniła się nam dość jasna wizja kultury dla Bielan. Z rozmów z różnymi środowiskami wiemy już, że zarówno artyści, jak i mieszkańcy są spragnieni kultury lokalnej, rodzącej się w procesie integracji z sąsiadami poprzez wspólne działania twórcze, ale również kultury ambitnej i najwyższej jakości – mówi Magdalena Lerczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany. – Składam podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w tworzenie naszego Planu. Mam nadzieję, że mieszkańcy Bielan również z radością przyjmą i wesprą proces kształtowania nowej polityki kulturalnej – dodaje wiceburmistrz Lerczak.

Z Bielańskim Planem Kultury można zapoznać się na stronie www.bielany.waw.pl oraz w bielańskich miejscach kultury.

Dostępny jest również film: