null

Bielańska Gala Wolontariatu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od kilkunastu lat tradycją Dzielnicy Bielany są uroczyste spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Tegoroczna Bielańska Gala Wolontariatu odbyła się w dniu 3 grudnia w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany.
Z przedstawicielami Zarządu i Rady Dzielnicy Bielany, podobnie jak w latach ubiegłych spotkali się ludzie „wielkiego serca”, czyli wolontariusze działający na terenie Dzielnicy Bielany.

Doceniając ich trud i bezinteresowną pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy, Zarząd Dzielnicy Bielany ustanowił honorową nagrodę „Bielańskiego Wolontariusza Roku”. Nagroda ta jest wyróżnieniem honorowym, przyznawanym corocznie przez Burmistrza Dzielnicy Bielany szczególnie wyróżniającym się wolontariuszom.

Celem Nagrody jest propagowanie idei wolontariatu oraz wyrażenie podziękowania osobom, które dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz mieszkańców Dzielnicy Bielany, niosąc pomoc
i wsparcie osobom niepełnosprawnym, chorym, seniorom, dzieciom
i osobom dorosłym mającym trudności w różnych sferach życia społecznego.

W bieżącym roku uhonorowanych zostało 73 wolontariuszy, którzy z rąk Burmistrza Dzielnicy Bielany p. Tomasza Menciny i Przewodniczącego Kapituły Nagrody Bielańskiego Wolontariusza p. Grzegorza Pietruczuka – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy otrzymali statuetki i akty nadania tytułu Bielańskiego Wolontariusza Roku 2015.

Ponadto, zgodnie z wnioskiem Kapituły zostały przyznane 3 nagrody specjalne tzw. „Super Wolontariusza’ dla wolontariuszy, których wkład pracy i zaangażowanie oraz zakres wykonywanych prac zasługują na szczególne docenienie. Nagrody te otrzymali: p. Barbara Janczewska, p. Krystyna Kryska i p. Zbigniew Kryska – od wielu lat pracujący w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej.

Szczególnie wyróżnieni zostali najmłodsi Wolontariusze, których postawa i zaangażowanie w działania na rzecz innych osób powinna być wzorem i przykładem dla młodego pokolenia: Kacper Hasik i Maria Horodniczy ze Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 223, Agata Krzyszewska ze Szkoły Podstawowej nr 77 i Maciej Piworowicz ze Szkoły Podstawowej nr 289.

W ceremonii wręczania nagród uczestniczyli również: p. Anna Łukawska-Adamczyk – przedstawicielka Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bielany p. Anna Czarnecka, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany p. Wojciech Borkowski, Z-ca Burmistrza Dzielnicy Bielany p. Włodzimierz Piątkowski oraz Radni Dzielnicy Bielany, przedstawiciele Rady Seniorów i organizacji pozarządowych.

Uroczystość uświetnił występ dzieci i młodzieży z Zespołu Viva la Musica oraz chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc.

Wszystkim Wolontariuszom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzymy aby nigdy nie umilkły fanfary wykonane na ich cześć podczas Bielańskiej Gali.