null

Bezpieczeństwo na Bielanach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na Bielanach spada przestępczość. Tak wynika ze statystyk Komendy Stołecznej Policji. W porównaniu z rokiem ubiegłym w 2002 odnotowano mniej kradzieży samochodów, kradzieży z włamaniem, rozbojów. Jedynie w przypadku bójek i pobić w kategorii wszczętych postępowań przygotowawczych odnotowano nieznaczny wzrost. Porównując jednak zagrożenie przestępczością na Bielanach do innych dzielnic Warszawy, okazuje się, że jest typowe dla dużych aglomeracji miejskich.

W 2002 roku Gmina Warszawa Bielany zawarła z Komendą Stołeczną Policji "Porozumienie o współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Warszawa Bielany" przeznaczając łącznie kwotę 305 tysięcy złotych, w tym 70 tysięcy bezpośrednio na zakup sprzętu niezbędnego w codziennej pracy KP Bielany.

We wrześniu do tej umowy został sporządzony aneks, w którym policja złożyła zapotrzebowanie na 65 tysięcy złotych na zakup samochodów oraz 20 tysięcy na rozpoczęcie wdrażania w Komisariacie Policji Warszawa Bielany systemu zarządzania jakością zgodnie z międzynarodową normą PN-EN-ISO 9001:2000. Auta zostały już zakupione (Nowe samochody dla bielańskiej policji), a sprawa certyfikatu jakości powinna zostać zakończona w pierwszym półroczu 2003 roku.

Za przekazane wcześniej fudusze bielański komisariat został wyposażony w 6 komputerów, 6 drukarek, 4 monitory, 1 kserokopiarkę i 10 dyktafonów. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie dodatkowych patroli prewencyjnych w miejscach najbardziej zagrożonych, na paliwo, oraz na nagrody z okazji Święta Policji.