null

Posprzątaj po swoim psie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Sprzątanie po swoim pupilu to cecha odpowiedzialnego posiadacza psa i jednocześnie wyraz troski o wspólną przestrzeń.

Warto wiedzieć:
  • W parku wyprowadzamy psa na smyczy, zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach. *
  • W ten sposób dbamy także o nowe nasadzenia – szczególnie w strefach tworzonej tzw. dzikiej przyrody. 
  • Niezwłocznie usuwamy psie odchody – wyrzućmy je do oznakowanych pojemników, koszów ulicznych lub pojemników na odpady „zmieszane”. *
  • Do sprzątnięcia odchodów można wykorzystać wszystko, co mamy pod ręką (woreczek papierowy, foliowy, gazeta itp.)  Zachęcamy do korzystania ze specjalnych woreczków biodegradowalnych, a najlepiej biokompostowalnych np. wykonanych głównie ze skrobi ziemniaczanej.
  • Psie odchody stanowią największe zagrożenie dla dzieci, które nie mają silnego układu odpornościowego i są bardziej podatne na zakażenia. Ludzie zarażają się drogą pokarmową inwazyjnymi jajami glisty psiej. Ich źródłem może być zanieczyszczona kałem zwierząt ziemia lub piasek. Pasożytnicze choroby odzwierzęce bezpośrednio zagrażają zdrowiu lub życiu człowieka! Sprzątanie odchodów psów przez opiekunów zwierzątto jedyny sposób, abyśmy sami nie narażając się na zarażenie, ograniczyli zanieczyszczenie środowiska jajami glist, które w ciągu kilkunastu dni stają się inwazyjne (rozwija się larwa w jaju). W ten sposób możemy najskuteczniej zapobiegać rozprzestrzenianiu się stadiów inwazyjnych glist w naszym otoczeniu, a dzięki temu przyczyniać się do ograniczenia ryzyka zarażenia ludzi, a także zwierząt. **
  • Sprzątając, jesteśmy w stanie zauważyć, czy w kale psa obecna jest krew albo pasożyty. To czasem sygnał, aby ratować naszego pupila jak najszybciej – nie pozwalajmy psom na wąchanie odchodów na trawnikach, lizanie i zjadanie trawy czy ziemi. Tu chodzi o zdrowie, a nawet życie czworonogów!
  • W okresach deszczowych bakterie kałowe z psich odchodów pozostawionych na trawnikach i chodnikach przedostają się do systemów wodnych – w taki sposób zanieczyszczają naszą wodę. Nieczystości przenikają do wód gruntowych i mogą rozprzestrzeniać takie choroby jak glistnica czy tasiemczyca.
  • Właścicielowi, który nie sprząta po swoim pupilu grozi mandat w wysokości do 500 zł ***
  • Zachęćmy też pupila do korzystania z piesuarów – w ten sposób dbamy o okoliczną zieleń, ściany budynków, ławki i inne elementy małej architektury w parku – dłużej nam posłużą i pozostaną czyste!

_____

* Uchwała nr LXI/1631/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 8.02.2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie m.st. Warszawy (§26 i §27)

** Za: https://www.esccap.pl

*** Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnegoego.