null

Porządek posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (wspólne posiedzenie z Komisją: Budżetu i Inwestycji; Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 5 maja 2021 r. (środa) o godz.17.00
(wspólne posiedzenie z Komisją: Budżetu i Inwestycji; Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy)

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym [1]

Proponowany porządek obrad:

 1.     Otwarcie posiedzenia.
 2.     Przyjęcie porządku obrad.
 3.     Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty z dn. 24 lutego 2021r.
 4.     Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2021. (Druk 193.01) w zakresie oświaty.
 5.     Sprawy różne, korespondencja.
 6.     Zakończenie posiedzenia Komisji.             

Przewodnicząca
Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy
Ilona Popławska

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Grażyna Pulkowska – Główna Księgowa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Zofia Gajewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

[1] Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).