null

Porządek posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 16:30.

 

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania*


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzeń Komisji nr 3 z dnia 17.12.2020 r.
 4. Rozpatrzenie skargi z dnia 01.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącej opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.1.2021)
 5. Rozpatrzenie skargi z dnia 01.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącego opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.2.2021)
 6. Rozpatrzenie skargi z dnia 12.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącego opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.3.2021.)
 7. Rozpatrzenie skargi z dnia 20.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżących opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.4.2021)
 8. Rozpatrzenie skargi z dnia 20.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącej opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.5.2021.MKN)
 9. Rozpatrzenie skargi z dnia 01.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącego opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.6.2021.MKN)
 10. Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na 2021 r.
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2020 r.
 12. Sprawy różne, korespondencja.
 13. Zamknięcie posiedzenia.  

  Przewodnicząca
  Komisji Skarg Wniosków i Petycji
  Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  Sylwia Lacek

 

 

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Radca Prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Wnoszący skargi w punktach od 4 do 9
 

* Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).