null

Porządek posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

24 marca 2021 r. (środa) o godz. 18:00

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania*

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2020 rok.
  4. Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na 2021 rok.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zakończenie posiedzenia Komisji. 

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Krystian Lisiak

Zaproszeni goście:
Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

* Na podstawie art.15zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.).