null

Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości informację

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kontenery przeznaczone do zbiórki odzieży używanej, które zostały usytuowane bez zgody m. st. Warszawy, na nieruchomościach stanowiących własność m.st. Warszawy, na obszarze Dzielnicy Bielany, będą usuwane z miejsca ich położenia.

Wszelkimi kosztami związanymi z ich wywozem oraz przechowaniem zostanie obciążony właściciel kontenerów.

Włodzimierz Piątkowski
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Kontakt: Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.
Telefon: 22 443 47 21 lub 22 443 48 23