null

KONSULTACJE SPOŁECZNE - INICJATYWA LOKALNA W WARSZAWIE

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Planujemy wprowadzić zmiany w uchwale dotyczącej oceny wniosków o inicjatywę lokalną. Chcemy zmienić niektóre kryteria oceny wniosków i poznać opinię mieszkańców i mieszkanek na ten temat.

Planujemy:

  • Obniżyć punktację kryterium „Celowość wniosku ze względu na potrzeby społeczności lokalnej”. Chcemy obniżyć je z 8 punktów na 4 punkty. Jest ono potrzebne, lecz też najbardziej uznaniowe ze wszystkich.
  • Wprowadzić dodatkowe punkty za korzystanie z dostępnych zasobów – takie praktyki ograniczają konsumpcję i kupowanie nowych dóbr. Punkty te wprowadzimy w kryterium „Stan przygotowania lub realizacji zadania publicznego”.
  • Wprowadzić dodatkowe punkty za współpracę między lokalnymi podmiotami (lokalni przedsiębiorcy, instytucje edukacyjne, instytucje kultury, spółdzielnie, organizacje pozarządowe itp.), ponieważ chcemy premiować sięganie do zasobów lokalnej społeczności i zachęcać podmioty do współpracy.
  • Usunąć podkryterium oceniające, czy zadanie uzgodniono z jego potencjalnymi odbiorcami. Załącznikiem do wniosku jest lista poparcia, dodatkowe uzgodnienia są zbędnym obciążeniem.
  • Doprecyzować dostępność dla określonej grupy osób: takie pojęcie pojawiało się w uchwale, rodziło jednak wiele pytań. Teraz wyjaśniamy, że chodzi o określoną grupę (np. młodzież, filateliści) lub o ograniczoną liczebnie grupę odbiorców (np. liczba osób zapisanych na warsztaty).

 Przeczytaj nasz projekt uchwały zmieniającej oraz zmieniany załącznik

(pliki otwierają się w osobnych kartach oraz są do pobrania na dole strony)

Sprawdź poprzednią wersję uchwały: nr LXI/1692/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (patrz: tekst ujednolicony)

Więcej na: