null

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

O dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można ubiegać się na podstawie art. 15zzzic – art. 15zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych – od dnia 5 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 11 – art. 24 pkt 7).

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją „powiększonego o dopłatę do czynszu” można składać do dnia 31 marca 2021 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może zostać przyznany tylko raz – na okres 6-miesięcy.

Ta forma pomocy adresowana jest wyłącznie do najemców i podnajemców lokali mieszkalnych, w tym – najmowanych / podnajmowanych od osób prywatnych, pod warunkiem że:

  • umowa najmu / podnajmu zawarta została przed dniem 14 marca 2020 r.,
  • spełnione są wskazane wyżej kryteria formalne (metrażowe i dochodowe) wymagane do uzyskania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego,
  • uzyskiwany aktualnie dochód jest niższy o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w 2019 r.

Możliwe jest przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu – z mocą wsteczną.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę / podnajemcę, nie może jednak przekraczać kwoty 1.500,00 zł/mies.

Więcej informacji na stronie: https://warszawa19115.pl/-/dodatki-mieszkaniowe-pytania