null

KOMUNIKAT o zamknięciu Konkursu oraz wstępnym wyniku konkursu ofert na najem lokalu użytkowego przy ul. S. Żeromskiego 29

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Konkurs ofert. Budynek Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Na podstawie zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego  2020 r. (ze zm.) w sprawie: zasad najmu lokali użytkowych, komisja konkursowa podaje do publicznej wiadomości Komunikat o zamknięciu konkursu ofert na wyłonienie najemcy  lokalu użytkowego przy ul. S. Żeromskiego 29 w Warszawie.

Komisja, w składzie określonym pismem z dnia 28 listopada 2022 r. Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie: Powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia Konkursu ofert nr 3/2022 opublikowanego w Ogłoszeniu o konkursie w dniu 28.11.2022 r. ustaliła:

Komisja uznała za prawidłowe i kompletne oraz podlegające rozpatrzeniu oferty, do których zostały załączone wymagane regulaminem oświadczenia – złożone przez:

Nazwa oferenta

kryterium „stawka czynszu”

kryterium „rabat pracowniczy”

przyznane punkty łącznie

SZWAJCARKA Marcin Sikorski

 

37,10 zł za m2

37,10 zł :71,01 zł x70 =
36.57 pkt.

25%

25:62x30 =
12.10 pkt.

48,67 pkt.

Easy – Busy Zbigniew Bagiński

 

38,66 zł za m2

38,66 zł :71,01 zł x70 =
38.11 pkt.

62%

62:62x30 =
30 pkt.

68,11 pkt.

B.FRIEND Sp. z o.o.

ul. Żegańska 21/23

04-713 Warszawa

71,01 zł za m2

71,01 zł :71,01 zł x70 =
70 pkt.

20,5%

20,5:62X30 =
9.92 pkt.

79,92 pkt.

 

WYNIK KONKURSU

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na najem lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. S. Żeromskiego 29  komisja wyłoniła niżej wymienionego oferenta, który otrzymał najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert:

Nazwa oferenta

kryterium „stawka czynszu”

kryterium „rabat pracowniczy”

przyznane punkty łącznie

B.FRIEND Sp. z o.o.

ul. Żegańska 21/23

04-713 Warszawa

71,01 zł za m2

71,01 zł :71,01 zł x70 =
70 pkt.

20,5%

20,5:62X30 =
9.92 pkt.

79,92 pkt.

Na podstawie § 12 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta  m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r.( ze zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w terminie 3 dni roboczych od dnia wywieszenia niniejszego Komunikatu uczestnik konkursu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu.

Burmistrz rozpatruje skargę w terminie 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

Burmistrz może uznać skargę za niezasadną bądź uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności konkursowych albo unieważnić konkurs.

Po rozpatrzeniu skargi Burmistrz zawiadamia skarżącego  i zarządza o niezwłocznym wywieszeniu na okres 3 dni roboczych na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Dzielnicy informacji o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

Przewodniczący Komisji konkursowej

Michał Turkowski