null

KOMUNIKAT Burmistrza Dzielnicy Bielany o wyniku konkursu ofert na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego przy ul. S. Żeromskiego 29 w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Konkurs ofert. Budynek Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Na podstawie zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego  2020 r. (ze zm.) w sprawie: zasad najmu lokali użytkowych, Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29.11.2022 r. na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego przy ul. S. Żeromskiego 29 w Warszawie.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 9 stycznia 2023 r. konkursu ofert na najem lokalu użytkowego  przy ul. S. Żeromskiego 29 w Warszawie, Komisja wyłoniła niżej wymienionego oferenta na najemcę:

Nazwa oferenta

„stawka czynszu”

„rabat pracowniczy”

 

B.FRIEND Sp. z o.o.

ul. Żegańska 21/23

04-713 Warszawa

 

71,01 zł za m2

 

20,5%

 

 

Umowa najmu powinna być zawarta w terminie 14 dni od dnia publikacji o rozstrzygnięciu konkursu.

Burmistrz
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Grzegorz Pietruczuk