null

All about ducks" – projekt edukacyjny w języku angielskim w Przedszkolu Nr 236 "Mali Odkrywcy"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniach 25.03-29.03.2019 r. został zrealizowany w grupie dzieci 3 letnich projekt z języka angielskiego zatytułowany „All about ducks” (,,Wszystko o kaczkach” ). Uczestnicząc w projekcie, dzieci zapoznały się z cyklem życia kaczki oraz poznały książkę w j. angielskim pt. ,,The Ugly Duckling”. Poprzez aktywny udział w zabawach i ćwiczeniach przedszkolaki osłuchiwały się ze słownictwem i konstrukcjami wyrazowymi. Celem realizacji projektu było: rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej, zainteresowanie dzieci wiedzą przyrodniczą, kształtowanie pojęć matematycznych dotyczących: wielkości przedmiotów, ich przeliczania i porównywania, zachęcanie do samodzielnych poszukiwań odpowiedzi, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych; uczestniczenie w zabawach  teatralnych, ilustrowanie ruchem i gestem zachowania bohaterów książki oraz piosenki.

Opracowanie:
Joanna Kózka - nauczycielka Przedszkola Nr 236

Zobacz galerię (8 zdjęć)