null

Ale super, mamy dodatkową kasę na obszar ogólnodzielnicowy!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W wyniku zakończonej weryfikacji szczegółowej projektów w obszarze lokalnym Słodowiec suma wszystkich złożonych projektów nie wyczerpała kwoty przeznaczonej na ten cel. W związku z powyższym Zarząd Dzielnicy mając na uwadze rekomendację Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dokonał przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych w obszarze lokalnym Słodowiec do obszaru ogólnodzielnicowego, co zwiększa przeznaczoną na niego kwotę z 1 227 000,00 zł do 1 415 000,00 zł.