null

6. edycja budżetu partycypacyjnego 2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Warszawy przyjęła uchwałę o przebiegu kolejnej edycji Budżetu Partycypacyjnego 2020. Co nowego w 6. edycji?

  • 77 mln złotych, czyli o ponad 12 mln więcej niż w poprzednim roku na realizację projektów warszawiaków. Będzie można zgłaszać projekty dzielnicowe, ale również ogólnomiejskie, dotyczące całego miasta lub kilku dzielnic.
  • To samo kryterium ogólnodostępności będzie obowiązywało we wszystkich dzielnicach. 
  • Dzielnice mogą się podzielić na mniejsze obszary, ale bez możliwości dzielenia kwoty. W każdym obszarze do realizacji przechodzi projekt, który uzyskał największą liczbę głosów oraz zagłosowało na niego co najmniej 50 mieszkańców. Pozostałe projekty przechodzą do realizacji, gdy otrzymają największą liczbę głosów do wyczerpania ogólnej kwoty w danej dzielnicy. 
  • Zmieniają się zasady głosowania – mieszkaniec będzie mógł głosować na maksymalnie 15 projektów na poziomie dzielnicowym i 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. W poprzednich edycjach mieszkańcy głosowali do puli środków przeznaczonych na obszar, czyli „do kwoty”.
  • Zmieniła się liczba wymaganych podpisów na liście poparcia projektu: projekty dzielnicowe - 20 podpisów mieszkańców danej dzielnicy, projekty ogólnomiejskie - 40 podpisów mieszkańców Warszawy.
  • Więcej naszych głosów decyduje o wyłonieniu projektów do realizacji. Na poziomie ogólnomiejskim projekt będzie musiał uzyskać co najmniej 100 ważnych głosów, zaś na poziomie dzielnicowym co najmniej 50.
  • Powstanie miejski Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego. Zadania będą takie same jak w zespołach dzielnicowych.
  • Harmonogram 6 edycji dostępny będzie w połowie lutego. 

Więcej na ➡ http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/bud-et-partycypacyjny-startuje-sz-sta-edycja

Załączniki: