null

59 000 zł dla Bielańskiego Ośrodka Kultury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Drodzy Mieszkańcy, 

miło nam poinformować, że Bielański Ośrodek Kultury otrzymał granty w wysokości 59 000 zł pochodzacych z różnych źródeł finansowania na realizację programów kulturalnych na terenie Dzielnicy Bielany, szczegóły poniżej:

  • 25 000 złotych w konkursie ministerialnym "Patriotyzm Jutra", finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patriotyzm Jutra" to ogólnopolski Program grantowy, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Program "Patriotyzm Jutra" realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem. Dzięki grantowi zostanie zrealizowany projekt "Kampinos 1863 - ekspedycje survivalowe szlakiem Powstania Styczniowego"

Więcej na: https://muzhp.pl/pl/c/2241/wyniki-xii-edycji-programu-patriotyzm-jutra?fbclid=iwar041j2owtmvc6ooefpceet0jczwvehugsrh3uww-xj_tepigh0pugywyai

  • 18 000 złotych w programie "Kultura – Interwencje", finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Celem strategicznym programu dotacyjnego Kultura – Interwencje jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

  • 10 000 złotych w konkursie Moje Miejsce na Ziemi ogłoszonym przez Fundację Orlen na projekt "Radosny design w domu i w ogrodzie"

„Moje miejsce na Ziemi” to największy program grantowy PKN ORLEN dla społeczności lokalnych. W ramach grantu zrealizujemy warsztaty zgodnie z ideą Joyful design I. F. Lee, według której wygląd otoczenia wpływa na emocje i zdrowie psychiczne. Ich efektem będzie instalacja artystyczna w przestrzeni publicznej - na terenie zielonym wokół Filii BOK oraz mobilne dekoracje do ogrodów uczestników. Sfotografujemy też miejsca w okolicy, które wzbudzają radość i spokój. Efekty zaprezentujemy w formie wystawy.

Więcej na: https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx?fbclid=IwAR0R4SRf1u1Q8fgBJBKTKywooSoRrCGXwKj4f8VlMT8zLka-_5erCRYHXDA

  • 6 000 złotych w Konkursie miejskim na dofinansowanie partnerstw na rzecz rozwoju wolontariatu, finansowanego ze środków Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy

Gratulujemy i czekamy na efekty!