null

183 pomysły dla Bielan

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W drugiej edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2016 wnioskodawcy mogli składać swoje projekty na pomysły ogólnodzielnicowe i na 5 obszarów lokalnych. Przedstawiono 183 pomysły. Jesteśmy 4. dzielnicą pod względem liczby zaprezentowanych przez mieszkańców pomysłów. Dziękujemy!

Po wstępnej weryfikacji do drugiego etapu zakwalifikowano: 62 projekty ogólnodzielnicowe, obszar I – 16, obszar II – 13, obszar III – 15, obszar IV – 18 i obszar V – 51. Po 17 lutym br. złożone projekty zostały oddane do weryfikacji wstępnej. Wnioskodawcy musieli uzupełnić braki lub błędy w projektach. Najczęściej pojawiającym się błędem była niewłaściwa liczba w numerze pesel osób popierających projekt. Pozytywnie zweryfikowane projekty (175) zostały przekazane do dalszego etapu. 

Pozytywnie zweryfikowane projekty zostały przekazane do dalszego etapu.

Co dalej?

Do 22 marca odbędą się spotkania dyskusyjne dla mieszkańców i autorów projektów. W trakcie tych spotkań można będzie zaprezentować swój projekt oraz zadawać pytania wnioskodawcom. Z projektami możesz zapoznać się na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Preselekcja

Do preselekcji zatwierdzono 62 projekty ogólnodzielnicowe oraz 51 w obszarze nr V. Wymagana liczba to do 50 projektów. W związku z tym, musi odbyć się preselekcja. Na specjalnych spotkaniach autorzy projektów spośród swoich pomysłów wybiorą 50 najlepszych, które trafią do weryfikacji szczegółowej. Każdy autor przedstawi swój pomysł, a następnie postara się przekonać pozostałych, dlaczego to jego projekt jest najbardziej potrzebny.

Spotkania preselekcyjne będą trwały od 23 marca do 1 kwietnia br.

O wszystkich spotkaniach dyskusyjnych i preselekcji będziemy informować na stronie www.bielany.waw.pl oraz na plakatach informacyjnych.