null

17-18 maja - Piknik Europejski

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniach 17 - 18 maja br. Gmina Warszawa-Bielany jakopierwsza z gmin warszawskich organizuje imprezę poświeconą integracji z UniąEuropejską.

I dzień

Pierwszego dnia planowana jest sesja naukowa na Uniwersytecie Kardynała StefanaWyszyńskiego, podczas której zaprezentowane zostaną referaty dotycząceprzynależności do Unii. W przerwie sesji rozstrzygnięty zostanie konkursplastyczny "Euromoneta z Bielan". W tym samym czasie w szkołach realizowanybędzie program edukacyjny poświęcony integracji.

II dzień

18 maja odbędzie się "Piknik europejski", który rozpocznie się korowodem ulicznym dzieci w strojach ludowych. W programie m.in. występy artystyczne, prezentacje narodowych tańców ipiosenek, stoiska z materiałami propagującymi kulturę i zwyczaje narodów państwUnii i Polski , konkursy z nagrodami, degustacja przysmaków kuchni krajów"piętnastki" oraz wiele innych atrakcji i niespodzianek. Już dziśserdecznie zapraszamy Mieszkańców Bielan do udziału w pikniku, natomiastdzieci i młodzież zapraszamy do udziału w konkursie; otóż Urząd GminyWarszawa-Bielany i Młodzieżowy Dom Kultury "Bielany" organizująkonkurs plastyczny na rewers monety "Euromoneta z Bielan".

W konkursie może wziąć udział młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów,liceów i placówek oświatowo-kulturalnych z terenu Bielan. Uczestnik możewykonać tylko jeden projekt rysunkowy lub rzeźbiarski. Wybrane zadanie ma byćwykonane w kształcie koła o średnicy 18 cm. Organizatorzy zachęcają uczestnikówdo wykorzystania motywów symbolizujących lub kojarzących się z Polską (np.słynne postacie historyczne, obiekty architektury). Projekty prosimy składać do 30 kwietnia 2002 r. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 17.00 doMłodzieżowego Domu Kultury "Bielany" ul. Cegłowska 39.Szczegółowe informacje: MDK "Bielany", adres jw., tel. nr834-13-47.