null

15 czerwca rozpocznie się remont ul. Kwitnącej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

15 czerwca rozpocznie się remont ul. Kwitnącej na odcinku Conrada – Bogusławskiego. Wykonawcą prac, które planowo mają zakończyć się 15 sierpnia br., jest Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, a inwestorem Dzielnica Bielany.

Zakres prac remontowych będzie obejmował: rozbiórkę istniejącej drogi wraz z podbudową, wymianę i regulację krawężników, przełożenie części nawierzchni istniejących zatok parkingowych i chodników, ułożenie warstw konstrukcyjnych nowej podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, wykonanie oznakowania poziomego oraz rekultywację trawników przylegających do jezdni zniszczonych podczas robót.

Na czas realizacji robót drogowych niezbędne jest wyłączenie z ruchu ul. Kwitnącej na odcinku Conrada – Bogusławskiego. Na skrzyżowaniu z ul. Bogusławskiego roboty drogowe będą prowadzone przy zwężeniu jezdni. Natomiast podczas układania nawierzchni asfaltowej na ww. skrzyżowaniu nastąpi całkowite wyłączenie ruchu.

W związku z prowadzonymi pracami, w terminie od 15 czerwca do 15 sierpnia br., zawieszone zostanie kursowanie autobusu linii 203 na ulicy Kwitnącej. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności podany termin zakończenia robót może ulec wydłużeniu.