null

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

Drukuj otwiera się w nowej karcie

11 listopada br. obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, które jest świętem państwowym i ustanowionym dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r., po 123 latach zaborów (1795–1918). Zostało ono ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 r., zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 r., przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989 r. Jest dniem wolnym od pracy.

Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 11 listopada tradycyjnie złożą wieniec przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w Polsce, udział w uroczystości jest ograniczony. Poniżej prezentujemy okolicznościowe przemówienie Burmistrza Dzielnicy Bielany - Grzegorza Pietruczuka z okazji narodowego święta. 

Szanowni Państwo!

Kochani Kombatanci!

Drodzy Mieszkańcy!

Dziś obchodzimy wyjątkowe święto. To urodziny naszej Ojczyzny. Równo 102 lata temu, 11 listopada 1918 roku, ze zgliszczy i popiołów pierwszowojennych odrodziła się Rzeczpospolita Polska. Po 123 latach rozbiorów i okupacji nasz kraj dumnie powrócił na mapy świata. W Warszawie zniknęły rosyjskie nazwy ulic i pisane cyrylicą szyldy. O uliczny bruk wielkopolskich i małopolskich miast rozbijały się pomniki pruskiego i habsburskiego panowania. Znikały również niemieckie napisy, a znienawidzona pruska mowa mogła być odtąd bez przeszkód rugowana. 

Niestety nie cieszyliśmy się długo swobodą. Po 21 latach napadły na nas do społu hitlerowskie Niemcy i stalinowski Związek Radziecki. Oba mocarstwa pragnęły raz na zawsze zniszczyć Polskę i zniewolić Polaków. Ten zmysł im się nie powiódł. Mimo wrogiej przewagi liczebnej dumnie trzymaliśmy głowy, nie kłaniając się ołowianym pociskom. Polskie Państwo Podziemne, organizacje wojskowe i partyzanckie, polscy żołnierze na Zachodzie, i ci z piastowskim orłem, którzy nie zdążyli do Andersa, wreszcie niezłomna, bohaterska ludność cywilna — nie pozwolili na pogrzebanie własnej ojczyzny w zapomnianym, płytkim grobie, na spalenie jej w krematoriach lub ostateczny strzał kulą w potylicę. Żołnierze polscy – zarówno ci spod Monte Cassino, jak i ci spod Lenino własną krwią dowiedli, że nikt nie ma prawa zagarniać nam tego, co w Polsce najdroższe: wolności i tożsamości, na których czele stoi królewski orzeł w biało-czerwonych barwach.

Choć w czasach Polski ludowej pamięć o 11 listopada bywała marginalizowana, nikt nie odważył się na szarganie tego świętego dnia. Gdy nastała III Rzeczpospolita, wydawało się, że wolność, okupioną krwią żołnierzy Piłsudskiego, Hallera czy Maczka została wywalczona raz na zawsze. 

Wolność i niepodległość nie są dane raz na zawsze. Dzisiaj, 102 lata po odrodzeniu się Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, wciąż musimy o nią walczyć. Nasz kraj pustoszy niszczycielska epidemia, a polski rząd wytoczył prawne armaty przeciwko godności kobiet i niezależności samorządów. Poczucie zwykłego bezpieczeństwa i godnego życia, symbolizowanych przez biało-czerwone sztandary zacienia dzisiaj partykularny interes. Uniwersalna godność i wartości są zastępowane dyktatem tylko jednej strony. 

Szanowni Państwo, Kombatanci i Mieszkańcy Bielan!

Obecnie ŹLE SIĘ DZIEJE W PAŃSTWIE POLSKIM. W naszym państwie, którego częścią stolicy są nasze Bielany, goreje wielki niepowstrzymany niepokój. 

Polska to nasz wspólny dom. Dom, który od wieków był tolerancyjny dla przybywających doń ludzi z licznych nacji, religii i przekonań. Dziś musimy zrobić wszystko, aby nikt nie mógł być prześladowany za to, jakim jest człowiekiem. 

W sto drugą rocznicę urodzin naszej Ojczyzny życzę jej – i nam, jej wiernym córkom i synom – by trwała wiecznie i po wsze czasy dawała schronienie wszystkim ludziom.