null

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

52/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Pelplińska 8C cz.dz.ew.nr.187/1 z obrębu 7-04-09 KW NR WA1M/00141151/7 o pow.44,00 m2

x

2018-05-30

2018-06-20

mgr

53/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Palisadowa dz.ew.nr 56 z obrębu 7-11-01 WA1M/00139543/5 o pow.28,00m2

x

2018-05-30

2018-06-20

jmi

54/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Wrzeciono dz.ew.nr 50/5 z obrębu 7-07-03 WA1M/00138662/8 o pow.20,00m2

x

2018-05-30

2018-06-20

jmi