null

"Przemoc wobec starszych. Nie bądź biernym widzem"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przemoc wobec starszych. Nie bądź biernym widzem” to hasło kampanii społecznej realizowanej przez Fundację Projekt Starsi i współfinansowanej ze środków m.st. Warszawy. Kampania adresowana jest do świadków, a jej celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec osób starszych, zmotywowanie świadków do reagowania oraz przekazanie informacji, jakie zachowania wobec starszych są kwalifikowane jako przemoc.

Wraz z wiekiem ludzie starsi stają się coraz mniej sprawni i samodzielni, a tym samym bardziej zależni od innych. Starość to również większa świadomość zbliżającego się końca życia i związany z tym lęk, konieczność dostosowania się do przemian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych, to także utrata bliskich i utrata poczucia bycia osobą użyteczną i potrzebną. Te czynniki obniżają zdolność osób starszych do obrony samych siebie, przez co stają się grupą szczególnie narażoną na przemoc, niejednokrotnie ze strony najbliższych lub opiekunów. Rzadko też szukają pomocy. To właśnie relacje rodzinne są jednym z powodów, dla których tak się dzieje. Uczucie wstydu, lęk i strach przed sprawcą, który nierzadko jest jedynym opiekunem, poczucie winy płynące z przekonania, że się zasłużyło na złe traktowanie oraz obawa przed umieszczeniem w ośrodku opieki, sprawiają, że przeżywają swój ból i cierpienie w milczeniu.

Z badań Instytutu Psychologii PAN z 2009 roku wynika, że najczęstszą formą przemocy wobec starszych jest przemoc psychiczna i ekonomiczna, choć zdarzają się także przypadki przemocy fizycznej i seksualnej. Do najczęściej występujących form przemocy w rodzinie, dotykających osoby starsze, innych niż dla całej populacji należy: izolowanie (11,6%), zabieranie pieniędzy (14,2%), wytykanie niepełnosprawności (13,2%), a poza rodziną: izolowanie (46,7%), zabieranie i wykorzystywanie ich pieniędzy (51,5%), wytykanie niesprawności fizycznej i psychicznej (48,5%)

(PAN 2009 a, b). Wyniki badań pokazują, że sprawcami przemocy wobec starszych w rodzinie są najczęściej: współmałżonek (43%) dzieci, w tym częściej syn (28,6%) niż córka (20%) oraz wnuki. Poziom świadomości i wiedzy na temat przemocy w tej grupie wiekowej jest najniższy z całej populacji a odsetek osób usprawiedliwiających, a więc akceptujących przemoc oraz stopień zakorzenienia stereotypów związanych z dopuszczalnością jej stosowania drastycznie rośnie wraz z wiekiem.

Więcej informacji na temat kampanii można uzyskać na stronie internetowej Fundacji Projekt Starsi: www.projektstarsi.pl lub pod numerem telefonu: 537 375 505.