null

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 16260 Księżycowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy

Drukuj otwiera się w nowej karcie