null

"Obowiązki Przedsiębiorcy w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych RODO" – szkolenie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
nazwa, Kochanowskiego 22, Warszawa

Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany zapraszają na BEZPŁATNE szkolenie pt.: „Obowiązki Przedsiębiorcy w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych RODO”

W związku z dużym zainteresowaniem na szkolenie obowiązują zapisy on-line, poprzez adres Bielany.dlabiznesu@um.warszawa.pl


Agenda spotkania

  • Prawo do prywatności oraz ochrona danych osobowych - podstawy prawne w systemie prawa europejskiego i państw członkowskich;
  • Organ nadzoru, administrator danych osobowych i podmiot przetwarzający, inspektor ochrony danych osobowych;
  • Prawa osób, których dane dotyczą -uprawnienia do informacji i dostępu, prawo do sprzeciwu, prawo do skargi i odszkodowania;
  • Zagrożenia dla bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w związku z rozwojem nowych technologii;
  •  Odpowiedzialność karna, cywilna i finansowa za naruszenia przepisów Rozporządzenia 2016/679.

Ekspert prowadzący spotkanie – Pan Andrzej Lewiński – prawnik – radca prawny, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kadencji III, IV, V ( lata 2006 - 2016), Przewodniczący Komitetu ds. Ochrony Danych Osobowych  Krajowej Izby Gospodarczej, Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego na rzecz obrony prywatności, godności i wolności człowieka. Autor wielu opracowań i publikacji z zakresu ochrony danych osobowych. Wykładowca na wielu uniwersytetach i szkołach wyższych.