null

"Mamo, tato chcę do szkoły" - konferencja dla rodziców dzieci 6-letnich

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przygotowywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zmiany w ustawie o systemie oświaty zakładają, że w 2014 roku wszystkie dzieci sześcioletnie obowiązkowo pójdą do szkoły. W roku szkolnym 2013/2014 rodzice po raz ostatni mają możliwość decydowania, czy dziecko będzie kontynuowało edukację w oddziale przedszkolnym, czy zostanie uczniem klasy pierwszej.

Chcąc zapoznać rodziców z warunkami w jakich uczą się dzieci sześcioletnie w bielańskich szkołach oraz stworzyć możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania, zorganizował w dniu 16 lutego 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 133 przy ul. Fontany 3 konferencję dla rodziców dzieci sześcioletnich „Mamo, tato chcę do szkoły”.

Otwarcia konferencji dokonał Rafał Miastowski, Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Następnie głos zabrała Pani Joanna Fabisiak Poseł na Sejm RP. Kolejnym punktem programu była prelekcja pedagoga i terapeuty Pani Elżbiety Wasiak Kowalskiej. Następnie Pani Danuta Rybusińska – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 133 podzieliła się swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi sześcioletnimi. Miłym akcentem sobotniego spotkania była prezentacja osiągnięć uczniów klas pierwszych dla 6-latków ze Szkoły Podstawowej nr 187 i Szkoły Podstawowej nr 289. Występy te spotkały się z wielkim aplauzem publiczności.

W trakcie trwania konferencji rodzice mieli możliwość skorzystania z punktu konsultacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 i porad psychologów. Na pytania rodziców odpowiadali dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania. Ponadto rodzice mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną dla dzieci 6-letnich w poszczególnych szkołach podstawowych (placówki przygotowały na te okazje specjalne stanowiska i i materiały informacyjne).

Dzieci, które uczestniczyły w konferencji wraz rodzicami bawiły się w świetlicy szkolnej pod opieką nauczycieli.

Podsumowując konferencję Pani Zofia Gajewicz, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania, podkreśliła, że tak liczne przybycie rodziców świadczy o dużym zainteresowaniu tematem oraz zaprosiła na dni otwarte w bielańskich szkołach podstawowych rozpoczynające się od 18 lutego 2013 roku (harmonogram dostępny na stronie internetowej www.bielany.waw.pl).