null

"Czas dla dziecka – co jeszcze możemy zrobić?"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

18 marca 2015 r. w Urzędzie Dzielnicy Bielany odbyła się pierwsza konferencja z cyklu Akademia Dyrektora – Rodzica – Nauczyciela pt. „Czas dla dziecka – co jeszcze możemy zrobić?”, którą uroczyście otworzył Tomasz Mencina, burmistrz Dzielnicy Bielany, a prowadziła Zofia Gajewicz, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali rodzice, dyrektorzy oraz nauczyciele bielańskich szkół podstawowych i gimnazjów oraz radni dzielnicy Bielany. Zebrani mieli okazję wysłuchać wystąpień zaproszonych gości. Pani dr hab. Mariola Bieńko wygłosiła wykład pt. „Współczesna rodzina a czas dla dziecka”. Pani Joanna Fabisiak Posłanka na Sejm RP, twórczyni klubów 8, promująca wśród dzieci i młodzieży pozytywne zachowania i postawy, podzieliła się refleksjami dotyczącymi wychowania przez wolontariat, którą to ideę propaguje już od 22 lat wśród dzieci i młodzieży

Ostatnią częścią spotkania było przedstawienie przez Panią Ewę Rumińską, Dyrektora Zespołu Szkół nr 56, a jednocześnie koordynatora projektu lokalnego systemu wsparcia, prezentacji organizacji pozarządowych współpracujących w ramach projektu „Bielańska Stonoga” jako uzupełnienia oferty zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i wsparcia wychowawczego dla rodziców i nauczycieli. Miłym przerywnikiem w spotkaniu był występ dzieci ze ZS nr 56, które zaprezentowały dynamicznego rock’n rolla.

Pani dr hab. Mariola Bieńko, podsumowując konferencję, bardzo wysoko oceniła działania podejmowane na Bielanach.