null

"Bielańskie 100 sekund", czyli nakręcamy Bielany!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
31.08.2017 - 31.08.2017
nazwa, Kochanowskiego 22, Warszawa

Stowarzyszenie Fala Kultury 1 lipca startuje z nowym konkursem dla mieszkańców Bielan! Zadaniem stojącym przed uczestnikami wakacyjnej zabawy jest nakręcenie filmu o Dzielnicy trwającego dokładnie 100 sekund, a nagrodą dla autora będzie 1000 zł.

- Historia Bielan, choć fascynująca, nie doczekała się zbyt wielu filmowych interpretacji. Fragmenty dzielnicy niejednokrotnie występują jako tło filmowych wydarzeń, ale trudno znaleźć obraz, w którym Bielany byłyby głównym bohaterem. Z tej obserwacji zrodził się pomysł organizacji konkursu „Bielańskie 100 sekund” – wyjaśnia prezes Stowarzyszenia Fala Kultury, Piotr Kierył.

W konkursie wziąć udział może każdy mieszkaniec Dzielnicy Bielany bez względu na wiek. Osoby niepełnoletnie do zgłoszenia muszą dołączyć zgodę rodziców na udział w zabawie.  Tematyka filmu trwającego 100 sekund musi być związana z historią dzielnicy, ale jego forma i materiały potrzebne do realizacji mogą być całkowicie dowolne. Smartfon, aparat fotograficzny, wiedza i inwencja wystarczą, aby powstała historia, która zachwyci, rozbawi lub wzruszy – zapewnia Piotr Kierył.
Co ważne filmy można zrealizować samemu bądź w grupie znajomych, przyjaciół czy rodziny.

Nabór filmów do konkursu trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r. Prace należy przesyłać na płycie CD/DVD na adres: Stowarzyszenie Fala Kultury ul. Mińska 25 lok. 412 (biurowiec PZO), 03-808 Warszawa z dopiskiem „Konkurs 100 sekund” lub za pomocą systemu WeTransfer na adres e-mail: 100sekundfilm@gmail.com.

- Następnie wszystkie filmy, spełniające warunki określone regulaminem, zostaną opublikowane
w Internecie. Na każdy z nich będzie można oddać głos za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Dziesięć filmów, które uzyskają największą liczbę głosów, przejdzie do drugiego etapu konkursu i zostanie ocenionych przez jury. Jego członkowie zwrócą uwagę na wartość merytoryczną i artystyczną filmów, oceniając jednocześnie oryginalność koncepcji, i w ten sposób wyłonią zwycięzcę
. – Tłumaczy przebieg zabawy prezes Stowarzyszenia Fala Kultury.

Po zakończeniu konkursu odbędzie się otwarta gala, podczas której mieszkańcy Bielan będą mogli obejrzeć nagrodzone filmy oraz poznać ich twórców.

Konkurs „Bielańskie 100 sekund” ma na celu rozbudzenie poczucia tożsamości lokalnej
i zainteresowanie mieszkańców historią dzielnicy. Realizacja filmów w ramach konkursu może stać się fascynującą podrożą przez zapomniane miejsca Bielan, przypomnieniem pomijanych wydarzeń historycznych czy sylwetek wybitnych mieszkańców tej części miasta. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

O Stowarzyszeniu Fala Kultury

Stowarzyszenie Fala Kultury powstało w Warszawie w 2013 roku. Za nadrzędne cele stawia sobie promocję i rozpowszechnianie wiedzy o dorobku polskich artystów, a także szerzenie edukacji artystycznej, podnoszenie kompetencji związanych z tworzeniem i odbiorem sztuki oraz rozwój wrażliwości estetycznej zarówno wśród dzieci jak i osób dorosłych.